Com evoluciona la firma autògrafa infantil?

Cap als 8 anyets l’infant comença a comprendre el significat de la signatura. Generalment als 9 anys, si la fa, la ubica en el centre del full amb una escriptura molt semblant a la de l’escrit de text i normalment subratllada amb una línia maldestra.

És cap els 10- 11 anys quan intenta imitar la firma de les persones que té més a prop i amb les que s’identifica més. Sovint donen una preponderància a la seva persona i per tant, la seva signatura només es compon del seu propi nom. Durant aquest període la firma autògrafa pot variar molt fins trobar una firma amb la qual se senti més còmode. És en aquesta etapa en la que podrem observar la rúbrica o embolcall del seu nom o bé si aquesta la representa només amb inicials.

La rúbrica que ratlla el nom és un signe de manca d’autoestima, d’infravaloració i per tant, és aconsellable orientar-lo cap a una rúbrica menys negativa. La firma feta amb inicials ens indica la manca de claredat i sinceritat de la persona, mostrant-se, potser, diferent del que realment és.

A l’edat de 14-15 anys, l’adolescent ja ha introduït característiques personals no només a la seva escriptura sinó també a la seva signatura o firma autògrafa, com a segell de la seva personalitat. És en aquest moment on la persona evoluciona i es projecta en el seu entorn i és en aquesta edat on ja es pot analitzar la seva firma amb els mateixos criteris que als adults.

La firma autògrafa infantil

En alguns casos crida l’atenció l’agilitat del traç de la firma infantil en contraposició de la escriptura maldestra del text. Quan aquestes diferencies son accentuades, i sobretot quan es sospita que pot haver-hi una dificultat motriu, hem de descartar, de moment, aquesta última opció (dificultats motrius) i esbrinar les causes que han pogut originar les alteracions grafoescripturals.