¿Quién somos?

Som un equip de professionals, únics especialistes de la Comarca del Garraf, el nostre objectiu principal és el d’apropar la grafologia al món educatiu i facilitar a aquests nens i adolescents un aprenentatge reeixit que estigui a l’alçada dels requisits acadèmics, reconduint les escriptures deficients a escriptures llegibles, àgils i progressives que facilitin la millora del rendiment acadèmic i evitin el fracàs escolar.

Ana Lòpez
Ana LòpezDirectora - Gabinet de Grafologia Aplicada +Grafo
Lola Villa
Lola VillaReeducadora de la escritura - Gabinet de Grafologia Aplicada +Grafo