FORMACIÓ:

Universitat Autònoma de Barcelona:

 • Grafoanalista Consultor de Formació i Reeducació de la escriptura (EPSI- Universitat Autònoma de Barcelona- AGC)
 • Diplomada en Perícia Cal·ligràfica Judicial. Grafística. Documentoscòpia i Sociolingüística Forense. (EPSI- Universitat Autònoma de Barcelona- AGC)
 • Diplomada en Grafoanàlisi Forense, Peritatge Grafopsicològic, Grafoanàlisi, Grafopatologia i Test Projectius Gràfics (EPSI- Universitat Autònoma de Barcelona- AGC
 • Diplomada en Grafopsicologia en Orientació Familiar i Professional, Grafopsicologia Infantil i Educativa, Reeducació Grafoescriptural i Grafopsicologia en RRHH (EPSI- Universitat Autònoma de Barcelona- AGC)
 • Grafoanàlisi Informatitzat (EPSI-UAB-AGC)
 • Psicopatologia Clínico-grafològica (EPSI-UAB-AGC)
 • Diplomatura en Psicoteràpia Gestalt Infantil. Universidad de la Concordia- Mèxic- Centre Espai Lúdic- Gestalt-Barcelona)
 • Màster en internvención en dificultades del aprendizaje– ISEP- BARCELONA

Formació Específica:

 • Teràpia Gestalt Infantil (Espai Lúdic Terapèutic- suport de la Universitat de la Concòrdia –Mèxic)
 • Coaching Educatiu (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)
 • Grafopsicologia educativa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Reeducació Grafoescriptural (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Grafoanálisis informatizado. Psicopatologia Clínico-Grafológica (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Coach (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Grafoteràpia i Grafoestima (Centre CGthot- MADRID)
 • Grafopsicologia en RRHH (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Grafoselecció per Competències (Centre CGthot- MADRID)
 • Anàlisi avançat de la firma (Centre CGthot- MADRID)

PUBLICACIONS:

 • La Gestalt en la Reeducació d’escripturaEN PROJECTE
 • La Reeducació en l’escriptura disgràfica en l’edat escolarEN PROJECTE-
 • La disgrafia a l’escola Estudi sobre la incidència dels hàbits inadequats en l’escriptura en l’aprenentatge escolar. (Publicació del estudi sobre l’estudi: 2016.)

TRAJECTÒRIA COM A DOCENT EXPERTA EN GRAFOLOGIA:

 • 2011- El caràcter a través de l’escriptura (AULA D’ADULTS- UPC-VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2012- Conèixer-nos és la base del benestar (CENTRE AYATANA- VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2012- Xerrada sobre l’Estudi de la personalitat (CENTRE NTERAPÈUTIC LA GARRIGA-BARCELONA)
 • 2012- La Disgrafia: un problema emergent a l’escola (IMET- VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2013- La Disgrafia a l’escola (CENTRES EDUCATIUS DEL GARRAF, ALT I BAIX PENEDÈS)
 • 2013- La Disgrafia a l’escola (SERVEIS EDUCATIUS ALT I BAIX PENEDÈS)
 • 2014- Què diu de tu la teva escriptura? (DONES D’EMPRESA- VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2014- Iniciació a la Grafologia i Nivells I, II i III de Grafologia General (GABINET +GRAFO-VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2015- Taller sobre la Reeducació grafoescriptural (CASA CONVALÈNCIA- UAB-AGC- BARCELONA)
 • 2015- La Disgrafia a l’escola: què és, com detectar-la i com prevenir-la (CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRANIA- VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2019- Taller pràctic: què fer per a reeducar l’escriptura disgràfica? (CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRANIA- VILANOVA I LA GELTRÚ)
 • 2020- Com i per què reeducar l’escriptura disgràfica a primària? FACULTAT D’EDUCACIÓ- CAMPUS MUNDET- UNIVERSITAT DE BARCELONA) -EN PROJECTE-

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

 • Formadora en Educació i Reeducació de l’Escriptura.
 • Reeducadora Grafoescriptural de nens i adolescents amb disgrafia i problemes d’aprenentatge.
 • Grafopsicòloga especialitzada en l’estudi i peritatge de les Etapes Infantil i Adolescent.
 • Grafoanalista – Formadora en Grafologia General: Nivell I, II i III.
 • Grafoanalista – Formadora en Grafopsicologia Infantil i educativa.
 • Cicle de Xerrades a IMET-Institut Municipal d’Educació i Treball: “La Disgrafia: un problema emergent a l’escola” (2012).
 • Cicle de Xerrades a IMET-Institut Municipal d’Educació i Treball: “Per què el meu fill fa mala lletra?” (2013).
 • Xerrades i Monogràfics sobre Grafologia a la Comarca del Garraf i Barcelona: “Coneix-te per la lletra” (2012-2013).
 • Seminaris Formatius a Serveis Educatius de l’Alt i Baix Penedès: “La Disgrafia: un problema emergent a l’escola” (2013-2014).
 • Conferència sobre “La disgrafia a l’escola. Què és, com detectar-la i com prevenir-la” al Campus Universitari de la Mediterrània. Vilanova i la Geltrú (març -2015).
 • Curs formatiu a professionals de l’educació sobre “La disgrafia a l’escola. Com detectar-la i com prevenir-la al UPC de Vilanova i la Geltrú. (abril-2015).