QUÈ ÉS LA DISGRAFIA?

La “mala lletra” o escriptura disgràfica segueix essent un dels maldecaps de les escoles. Mentre mestres realitzen malabarismes per entendre l’escriptura dels seus alumnes, els nens es desmotiven per no aconseguir una escriptura llegible i àgil.
Una de les causes que no se li ha donat prou importància són els hàbits inadequats durant l’acte escriptural, els quals interfereixen negativament en el grafisme i en la seva presentació, i com a conseqüència, en el Rendiment Escolar.

Quan es parla de Disgrafia fa referència a la dificultat d’executar un traç ferm i harmoniós. És el resultat d’una grafia deformada i amb alteracions gràfiques que dificulten el moviment gràfic, causada per les dificultats grafomotrius i emocionals.

La Disgrafia és un trastorn de l’aprenentatge consistent en certes dificultats de coordinació dels músculs de la mà i el braç, el que impedeix als nens afectats dominar i dirigir l’instrument d’escriptura (llapis, bolígraf, retolador …) de la forma adequada per a escriure de forma llegible i ordenada. Per tant, pot definir-se com un trastorn específic de la qual escriptura que impedeix escriure correctament.

Característiques de la Disgrafia

La principal característica de la Disgrafia és la inexistència de trastorn neurològic o intel·lectual que sigui prou important com per justificar el trastorn. En el cas que existís algun problema d’aquest tipus, llavors es tractaria d’algun tipus de discapacitat física o intel·lectual, però no se li consideraria disgrafia. Altres de les característiques que defineixen aquest trastorn són:

 • Es manifesta a través d’una sèrie de símptomes que apareixen des de l’inici de l’escolarització i van en augment a mesura que avança l’escolarització inicial.
 • Des de l’inici de l’etapa escolar als nens amb disgrafia els costa molt d’esforç escriure i ho fan més lentament que la mitjana de la classe.
 • Es percep en els nens una notable rigidesa motora o, per contra, excessiva laxitud.
 • Els traços no es mantenen uniformes, sinó que varien constantment.
 • Diferent mida en paraules i lletres, fins i tot en el mateix paràgraf.
 • Els moviments per escriure solen ser lents, tensos i rígids.
 • Dificultats per organitzar les lletres dins de la paraula o frase.
 • Manca de control a la pressió del llapis, bolígraf o un altre instrument d’escriptura.
 • Postures incorrectes. El nen manté el tronc molt a prop de la taula o s’inclina en excés.
Millora de l'Escriptura

Necessites Millorar la Lletra?

Cal tenir unes petites normes d’escriptura, per tal de que aquesta sigui clara, àgil i harmoniosa.

Més informació

Conseqüències en l’Aprenentatge

Com passa amb la lectura, l’escriptura és una competència bàsica, de manera que, al no poder realitzar-la correctament, aquests nens poden patir un descens significatiu en el ritme d’aprenentatge respecte a la mitjana de la classe. A més, la seva capacitat de comunicació amb els professors i de resolució dels exercicis i activitats acadèmiques diàries queda seriosament minvada al no poder expressar-se adequadament a nivell escrit.

D’altra banda, el nen es fatiga molt més que la resta de la classe, ja que escriure suposa un gran sobreesforç per a ell. El que el condueix a falta d’atenció i impossibilitat de seguir el ritme escolar. El cansament i la frustració per no poder controlar la mida de les lletres, cosa que resulta molt senzill per a la majoria dels seus companys, sol provocar en el nen una conseqüència encara més negativa: frustració per no poder seguir els requeriments de la classe en l’àmbit de l’escriptura que pot desembocar en un creixent desinterès i rebuig pels estudis.

Com tractar-ho a l’Aula

Per corregir la Disgrafia no és convenient fer que l’alumne practiqui molt l’escriptura, sinó que el tractament ha d’anar enfocat a que el nen vagi vencent progressivament les dificultats que li impedeixen una bona escriptura. Es poden realitzar activitats amenes i fins i tot lúdiques, per tal de recuperar la coordinació global i manual i corregir les postures corporals i els moviments de mans i dits Amb una detecció primerenca i la intervenció adequada de mestres i especialistes, amb el suport de les famílies , els nens amb aquest problema solen superar les seves dificultats de forma progressiva fins a aconseguir un estil d’escriptura totalment normal.

Tens alguna consulta?


  mà escrivint a la pissarra