ESCRIPTURA CREATIVA

Què necessitem per començar amb l’Escriptura Creativa?

Quan el nen s’inicia en el llenguatge escrit comença una evolució constant, que cal cuidar-la i no deixar que s’aturi o s’estronqui. En l’escriptura es van manifestant les càrregues motrius i emocionals. Actualment la llibertat i la manca de pautes en l’escriptura, posa al nen en una situació anàrquica, de no saber executar bé les unions i l’ovalació en el sentit correcte.

Abans de començar a realitzar una escriptura creativa cal adquirir, durant el procés evolutiu, personalitat, força, tensió i progressió del traç i ordre.

Per a executar una bona escriptura és fonamental un aparell psicomotriu òptim. L’acte escriptural requereix maduresa neuromotriu i muscular.

Per iniciar-se en una escriptura creativa, cal haver assolit la maduresa grafoescriptural pròpia de l’edat i etapa cal·ligràfica.

Un cop arribat a aquest punt, es pot modificar alguns grafismes per a fer-los més personals i singulars.

Punts importants d’una bona Escriptura

Per a assolir una bona escriptura és necessari tenir en compte dos conceptes fonamentals: En primer lloc i bàsic, el MOVIMENT GRÀFIC i posteriorment treballar la FORMA. Si tenim en compte aquesta regla, fàcilment podrem adquirir una escriptura àgil, clara i madura.

Quins problemes ens trobem a l’hora de millorar la lletra?

Sempre serà en funció de l’edat de l’escrivent. Si es tracta d’un nen en les primeres etapes de l’aprenentatge, la reeducació o educació de la lletra serà més fàcil, ja que s’haurà iniciat el procés aviat i no tindrà tantes alteracions gràfiques adquirides. Si pel contrari el nen està en cursos acadèmics més avançats, haurem d’explicar molt bé el motiu de la reeducació i les conseqüències negatives que pot tenir el no fer-ho.

És important que el nen que acudeix a les sessions reeducatives estiguin motivats i mostrin força de voluntat. En el cas que no sigui així, caldrà buscar recursos creatius per a motivar al nen i dotar-lo d’estratègies i tècniques per a aconseguir millorar l’escriptura.

Si el que requereix la millora de l’escriptura o bé iniciar-se en una escriptura més creativa, caldrà que sigui una persona constant i motivada, ja que com sabem, la pràctica és la base per a aconseguir amb èxit el nostre propòsit.

A qui va dirigit aquest servei?

En dirigim a pares, professors i mestres i totes aquelles persones que necessitin o vulguin  millorar la seva escriptura.

Com treballem la Reeducació de l’Escriptura

Per tal de que l’aprenentatge de l’escriptura sigui divertida i creativa, cal tenir en compte diferents punts: fer servir colors diferents per a executar el traços, realitzar amb les formes i lletres dibuixos creatius (arbres, flors, cases). Construir espirals on es puguin incorporar els diferents grafismes amb diferents colors. Construir mandales amb formes (arcades, copes, bucles, etc.). Realitzar dibuixos creatius i personals amb ceres i pintures. Però sobretot cal tenir la ment oberta per a crear i divertir-se aprenent els grafismes.

Millora de l'Escriptura

Necessites Millorar l’Escriptura?

Cal tenir unes petites normes d’escriptura, per tal de que aquesta sigui clara, àgil i harmoniosa.

Més informació

Tens alguna consulta?


    Detecció i correcció de problemes amb la Disgrafia.