Coneixes la Diferència entre Grafologia i Grafopsicologia?

Què és la Grafologia?

La grafologia és un mètode o tècnica molt potent i precisa que té com objectiu estudiar i analitzar la personalitat de l‘individu, tant de la part conscient com inconscient, mitjançant l’escriptura.

En què consisteix el Treball de la Grafologia?

Consisteix en analitzar un escrit i la signatura d’un individu, és a dir,  estudiar i interpretar els gestos tipus de cada persona, l’ordre del text, la grandària, la inclinació, la direcció, la velocitat, la pressió, la forma, entre d’altres, de la lletra.

Mitjançant aquesta metodologia de treball es pot determinar, no només trets generals del caràcter, sinó també l’equilibri mental, la naturalesa de les seves emocions, capacitats intel·lectuals, socials, accionals, aptituds professionals, etc.

Els Avantatges de la Grafologia

La grafologia com a tècnica està en una situació privilegiada, ja que pot aconseguir de manera immediata una síntesi de la totalitat de la persona, així com també de la seva individualitat singularment diferenciada.

L’avantatge de la grafologia sobre altres tests d’exploració de la personalitat destaca per la seva abundància i rapidesa dels resultats, a més de recollir directament el material del propi analitzat, sense intermediaris, que serveix per la anàlisi, sense ser necessària la presència del subjecte en el moment de realitzar l’estudi.

Què representen els Signes Gràfics?

Els signes gràfics els anem adquirint progressivament al llarg de la nostra vida d’aprenentatge escolar i del desenvolupament de la personalitat.

Són projeccions mitjançant moviments i maneres de fer, que d’una banda són congènits i heretats, tenint en compte la nostra psique, i de l’altra, estan motivats pel mètode d’aprenentatge, simplificacions naturals de l’escriptura, deformacions professionals, etc, què per l’hàbit gràfic es fan de manera automàtica i permanents.

Què és la Grafopsicologia?

La Grafopsicologia és una de les branques de la ciència Grafològica. Una eina rellevant i de gran utilitat en els camps de la Psicologia, la Pedagogia i de l’Educació en la millora de l’aprenentatge. Com a tal posa a l’abast diferents estratègies i tècniques per tal de donar suport al món educatiu.

Reeducació de l'escriptura.

Saps què és la Reeducació de l’Escriptura?

Un conjunt de tècniques destinades a ajudar als nens i adolescents a resoldre les alteracions grafoescripturals.

Més informació

La Grafopsicologia Infantil

La Grafopsicologia Infantil està destinada a l’estudi del desenvolupament emocional i grafomotriu de l’escriptura dels nens i adolescents.
És una tècnica molt útil i que actua com a auxiliar en la tasca educativa, ja que pot orientar i proporcionar una gran quantitat d’informació per a la captació de les alteracions i trastorns escripturals que es manifesten al llarg del procés maduratiu del nen i adolescent, i que com a conseqüència produeix un baix rendiment escolar.

Molt sovint en la infantesa i/o adolescència poden aparèixer dificultats en l’aprenentatge de la llengua escrita. L’entorpiment en la capacitat d’aprendre es manifesta en la manera de comportar-se el nen a la classe, per tant, caldrà observar:

 • Com és la seva atenció i concentració
 • Si hi ha dissociació motriu
 • Si li manca confiança en sí mateix
 • Si està inhibit
 • Si és tímid
 • Si no acata la disciplina
 • Si és inestable
 • Si està intranquil i nerviós
 • Si està ansiós
 • Si està esvalotador i pertorbador
 • Si es mostra confús
 • Etc.
Perquè fan mala lletra els infants?

Per un procés d’aprenentatge normal és necessari que els òrgans dels sentits estiguin en perfectes condicions, o si més no, sense dificultats greus. Vull dir, no patir deficiències neurològiques i tenir una maduresa motriu pròpia per l’edat.

Per tant, si aquest procés d’aprenentatge no es desenvolupa de manera correcte, al llarg dels cursos escolars, presenten grans alteracions en les seves escriptures, la qual cosa porta a un endarreriment en l’aprenentatge, i per tant, en el curso acadèmic.

L’Anàlisi Grafopsicològic de l’Escriptura i Dibuixos

D’un anàlisi grafopsicològic en podem treure diferents tipus d’informació com poden ser els següents elements en diferents grups.

APTITUDS INTEL·LECTUALS

 • Memòria
 • Atenció
 • Imaginació
 • Judici
 • Valor moral

ELEMENTS DE LA PERSONALITAT

 • Tendències
 • Voluntat
 • Autodomini

EVOLUCIÓ DEL CARÀCTER INFANTIL

 • Tendències instintives
  • Forces motores
  • Nutrició
  • Conservació
 • Aptituds

El nostre Gabinet, únic especialista en la educació i reeducació de l’escriptura infantil destinem tots els nostres recursos a la millora del moviment gràfic i a l’adquisició dels hàbits adequats per assolir una escriptura llegible, fluida i àgil, mitjançant tècniques i estratègies grafològiques i gestàltiques.