SERVEIS DE GRAFOLOGIA APLICADA ALS INFANTS I ADOLESCENTS

La Grafologia Infantil:

Què és la Grafopsicologia Infantil?

És la branca de la ciència grafològica centrada en el coneixement humà i destinada a l’estudi del desenvolupament emocional i grafomotriu de nens i adolescents. Els nens manifesten a través dels seus grafismes signes de la seva pròpia personalitat (capacitats i actituds) i de la seva maduresa grafoescriptural (trastorns i alteracions).

Què aporta la Grafopsicologia Infantil al Món Educatiu?

Aquesta especialitat està centrada en orientar i proporcionar una gran quantitat d’informació en la captació de les alteracions i trastorns escripturals que es manifesten al llarg de l’etapa escolar.

Serveis de Grafologia Infantil

Altres Serveis relacionats amb la Grafologia per millorar el Rendiment Escolar.

GRAFOLOGIA INFANTIL

REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

GRAFOPSICOLOGIA VOCACIONAL

PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC

PERITATGE CAL·LIGRAFIC JUDICIAL

FORMACIÓ PER A PROFESSORS I DOCENTS