Grafopsicologia Vocacional

És la branca de la Grafopsicologia Infantil destinada a ajudar a definir la orientació vocacional envers les motivacions i les aptituds personals.

La ciència grafològica és una tècnica avançada completa, que pot abastar la personalitat global d’un individu i d’oferir una visió autèntica i real de tots els aspectes i qualitats personals del que escriu.

Descobreix la personalitat d’una persona a través de la seva escriptura.

Què és la grafopsicologia vocacional?

Una part de la grafologia que es fixa amb els diferents aspectes de la lletra per definir aspectes com la orientació vocacional, les motivacions i aptituds de la persona.

Vols saber alguna cosa més?

La grafologia vocacional ens ajuda a descobrir o a corroborar alguns aspectes que poden complementar la visió que tenim sobre nosaltres mateixos, una altra persona o els teus fills.

Si estàs plantejant un canvi de professió o canvis en el procés educatiu, aquet és un bon complement a tenir en compte.

Nenes millorant l'escriptura

Els Beneficis de la Grafologia Vocacional

La grafopsicologia vocacional aporta els següents beneficis:

  • Analitza aspectes de la personalitat de la persona.
  • Dóna anotacions per definir la orientació vocacional.

La lletra sempre ha definit a cada persona. Una bona lletra augmentarà l’autoestima i seguretat de l’infant o adolescent.

A qui va dirigit aquest Servei?

Aquest servei pot ser útil per a persones que vulguin o necessitin informació referent a la orientació vocacional.

O també si ho vols  saber d’alguna altra persona pròxima.

Escriptura esquerrana.

Tens un fill/a esquerrà?

A partir dels 5 anys podem començar a dotar de bons hàbits i recursos expressos per a l’escriptor/a esquerrà/na.

Més informació

Tens alguna consulta?