La Pressió en l’Escriptura durant la infantesa

Sovint molts nens en el començament de l’aprenentatge, exerceixen excessiva força en l’estri en el qual han de escriure en el full de paper. Aquesta pressió que fa el nen durant el procés d’aprenentatge de l’escriptura és deguda a la necessitat de controlar millor el resultat de la seva tasca en la reproducció de les lletres, i per tant, no té una interpretació grafopsicològica.

A mida que el nen millora el seu control motriu, la pressió es va fent més lleugera. Un cop superada la fase cal·ligràfica, la pressió es converteix en un aspecte personal, que depèn de diferents factors com són l’estat de salut, l’energia física o la personalitat.

La pressió de l'escriptura

Com interpretem els Tipus de Pressió

Es contemplen diferents tipus de pressió en les edats infantils, els quals ens aporten informació psico-emocional  que cal tenir en compte:

 • Pressió massa forta: normalment s’acompanya d’ovals abonyegats i traços angulosos. És normal al començament de l’aprenentatge.
  • Significat grafopsicològic: Excessiu esforç i tensió en l’infant a qualsevol edat.
 • Pressió massa dèbil: De vegades es presenta amb traços trencats i discontinus.
  • Significat grafopsicològic: El nen mostra hipersensibilitat i vulnerabilitat, sobretot si s’observen abonyegadures o tremolors.
 • Pressió espasmòdica: La pressió que s’observa en les lletres és desplaçada i amb traços llançats o irregulars. Normalment comença a desaparèixer abans dels 8 anys si aquesta pressió és el resultat d’un conjunt brut.
  • Significat grafopsicològic: Després dels 8 anys pot observar-se disgrafia (caldrà valorar altres indicadors disgràfics). Quan la qualitat del traç és net i dins dels paràmetres normals, possiblement mostri un comportament agressiu.
 • Pressió pastosa: Els contorns dels traços els hi falta netedat i precisió.
  • Significat grafopsicològic: Mostra sensualitat i receptivitat dant les sensacions.
 • Pressió normal:
  • Significat grafopsicològic: Bona adaptació i bona salut.
 • Pressió fina: El traç té poc gruix, és a dir, prim però aquests estan ben definits.
  • Significat grafopsicològic: Bona canalització de l’energia al realitzar les tasques.

Tens alguna consulta?


  Segueix-nos aquí: