Molts són els articles i publicacions que fan referència a la llengua oral i escrita, des del punt de vista cognitiu, però ben pocs aprofundeixen en la llengua escrita com a acte funcional, posant èmfasi en la grafia, en el seu moviment, en la seva forma, en la seva proporció, en definitiva, en el acte d’escriure.

Hores d’ara, no tenim un criteri unificat per a l’ensenyament de la grafia en la primera etapa de l’aprenentatge de l’escriptura, quan a la forma i la direcció del moviment gràfic. L’educador fa servir les directrius del centre o bé personalitza el seu mètode.

El model cal·ligràfic actual és sovint costós i complicat a causa de fer servir excessius i innecessaris bucles i traços regressius en les grafies que tenen un oval, amb la intenció de facilitar el lligam de les lletres, però sense adonar-se’n que això implica complicar l’escriptura i per tant, la fa més lenta i il·legible.

Al llarg dels meus anys d’experiència com a educadora i reeducadora de l’escriptura infantil he observat infinitat de grafismes confosos a causa dels excessius bucles. Molt sovint les “b” semblen “le”, les “o” semblen “a”, això com exemple. El problema arriba quan al cicle de Primària, l’escriptura és il·legible per al mestre i dificultosa per a l’alumne. En aquests casos no serveix fer repetir una i una altra cop el treball esperant que la seva lletra sigui més entenedora, sinó que el que cal és facilitar l’execució de les grafies. Quan més senzilles, millor. Ahhh, però si esteu pensant en la lletra deslligada o tipogràfica, us he de dir que molt sovint aquestes escriptures semblen una “sopa de lletres”, en la qual no es respecten el triple espai, és a dir, l’espai entre lletres, l’espai entre paraules i l’espai entre línies amb el conseqüent resultat: una massa gràfica desordenada i poc clara.

La lletra lligada i la cal·ligrafia.

El més adient és l’ensenyament de grafismes senzills i fàcils de lligar i descartar tots aquells que incorporen traços regressius i bucles totalment innecessaris, sobretot per als nens que tenen certes dificultats en l’escriptura.

Tens alguna consulta?


    Segueix-nos aquí: