Per què té tanta importància el moviment gràfic en l’escriptura?

El moviment natural de l’escriptura és d’esquerra a dreta i per tant, és el moviment que més afavoreix l’agilitat del moviment gràfic. Aquest moviment ha d’estar executat amb fluïdesa, sense esforç i sense tensió, és a dir, el nen ha de saber realitzar els moviments amb facilitat i desimboltura.

La Norma Cal·ligràfica

Tot i que la norma cal·ligràfica ensenya el moviment cap a la dreta, al començament de l’aprenentatge, els nens poden tenir dificultats per a aconseguir-ho i com a conseqüència moltes de les lletres les executen amb un moviment estàtic. És per això que per tal d’aconseguir una bona lletra abans s’ha d’haver interioritzat correctament el moviment gràfic. És a partir d’aquest moment que el traç de les lletres surten amb facilitat i fluïdesa, sense tensions ni esforços.

És desaconsellable, segons la nostra opinió, forçar a realitzar exercicis cal·ligràfics, els quals incideixen en la forma, però si abans no s’ha interioritzat el moviment cursiu, l’esforç del nen no servirà de res i com a conseqüència tindrem un nen frustrat i desmotivat per a escriure.

Millorar el Moviment Gràfic
Moviment Gràfic i la seva importància

Tens alguna consulta?


    Segueix-nos aquí: