SERVEIS DE GRAFOLOGIA APLICADA ALS INFANTS I ADOLESCENTS

Peritatge Cal·ligràfic Judicial:

Manuscrits Autentificats

El peritatge cal·ligràfic judicial és la branca de la grafologia científica que utilitza una metodologia avançada per a comprovar i dictaminar correctament envers l’autenticitat o falsedat de signatures-rúbriques i per a verificar manuscrits, grafismes anònims, alteracions de documents, imitacions o plagis de patents i marques.

En la majoria dels casos, en el món judicial, s’aplica a l’autenticitat de manuscrits que han suposat conflictes que han derivat a la judicialització.

Verificar Signatures Autèntiques

El peritatge cal·ligràfic també s’utilitza en l’àmbit privat, per tal de esbrinar l’autoria d’escriptures anònimes o signatures dubtoses en un context familiar o professional.

Els resultats que es poden obtenir del peritatge cal·ligràfic, en funció si ha estat realitzat o no per la persona en qüestió o pel contrari, existeixen dubtes raonables sobre l’autoria del manuscrit.

Peritatge Cal·ligràfic Judicial.

Altres Serveis relacionats amb la Grafologia per millorar el Rendiment Escolar.

GRAFOLOGIA INFANTIL

REEDUCACIÓ GRAFOESCRIPTURAL

GRAFOPSICOLOGIA VOCACIONAL

PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC

PERITATGE CAL·LIGRAFIC JUDICIAL

FORMACIÓ PER A PROFESSORS I DOCENTS