(Segona Part) Quan es parla de les habilitats necessàries per a l’aprenentatge de l’escriptura, s’obre un gran ventall d’orientacions, que només des d’una visió holística es pot entendre.

Ja des de molt petits la psicomotricitat està present en la vida quotidiana i en les aules, per tal que el nen assoleixi una maduresa neuropsicològica, emocional i grafomotriu. Per tant, la psicomotricitat té un paper primordial i bàsic en la preparació per a la maduresa grafomotriu. El nen en l’edat infantil va associant de forma divertida la situació de l’espai, el moviment i va adquirint de manera progressiva el control motriu i la coordinació ull -mà que precisarà més endavant.

No obstant, abans de realitzar la forma de les lletres és imprescindible treballar el moviment gràfic. Per a assolir el gest gràfic de manera correcta cal tenir en compte els hàbits d’escriptura (postura corporal, l’agafament de l’estri escriptural o prensió, col·locació del full), la relaxació, distensió i tonificació de les diferents parts del cos implicats en l’escriptura, la coordinació motriu general i el ritme, la direcció del moviment gràfic i la motricitat fina, habilitat aquesta que permetrà realitzar activitats de més precisió. Per tant, ja veiem que per tal de fer una bona lletra, cal treballar amb anterioritat diferents aspectes de manera conscienciosa i evitar realitzar activitat de cal·ligrafia sense que el nen, en un primer terme, hagi assolit o interioritzat correctament el moviment gràfic, ja que això suposaria un esforç excessiu com inútil i comportaria el desencant i la frustració del nen en la seva obstinació en fer una bona lletra.

Si el nen, al llarg de la seva etapa escolar s’observa una escriptura deficient serà el moment de plantejar-se el per què d’aquesta “mala lletra”.

Un dels objectius de les sessions reeducatives és precisament retrobar els aspectes que no han estat assolits o interioritzats correctament, ajudar al nen a recuperar la distensió del braç amb exercicis amplis i lleugers amb pissarra o amb paper en un formar molt gran, la qual cosa permetrà al nen practicar aquests moviments així com el control dels moviments, pràctiques aquestes necessàries per a que el nen aprengui a respectar l’espai gràfic i les formes.

Perquè fan mala lletra els infants?