Equip de Grafòlogues del Gabinet + Grafo

Som un equip de professionals únics Especialistes en Grafologia i Reeducació de l’Escriptura de la Comarca del Garraf. El nostre objectiu principal és el d’apropar la Grafologia a l’entorn Educatiu i docent per facilitar a aquests nens i adolescents un aprenentatge reeixit que estigui a l’alçada dels requisits acadèmics. Reconduint escriptures deficients cap a escriptures llegibles, àgils i progressives que facilitin la millora del rendiment acadèmic i evitin el fracàs escolar.

Ana Lòpez
Ana LòpezDirectora - Gabinet de Grafologia Aplicada +Grafo
Lola Villa
Lola VillaReeducadora de l'escriptura - Gabinet de Grafologia Aplicada +Grafo